KFS heeft als doel je een fijne mode-ervaring te bieden: vanaf het moment dat je de collecties bekijkt tot aan het ontvangen van je bestelling. Als onderdeel van je ervaring willen wij je ervan verzekeren dat we je privacy respecteren en beschermen. Daarom zorgen we ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

KFS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van KFS verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

E-mailadres

Koopgeschiedenis

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Otrium.nl kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen van je bestelling bestelling

Om je bestelling correct af te handelen hebben we belangrijke gegevens van je nodig. Als je een bestelling bij ons plaatst, dan stel je je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, betaalwijze en natuurlijk de bestelde producten aan ons beschikbaar.

Als je een bestelling afrondt, dan wordt je betaling verwerkt en ingepakt. Als je bestelling klaar is voor verzending, dan delen we je naam, adres, e-mail en telefoonnummer met onze vervoerder om je bestelling te kunnen bezorgen. Wij doen er alles aan om je gegevens te beschermen.

Klantenservice

Mocht je contact opnemen met onze klantenservice, dan worden je persoonlijke gegevens geregistreerd. Onze klantenservice heeft toegang tot alle informatie met betrekking tot je bestelling. Zo kunnen zij je zo goed mogelijk helpen als je vragen hebt over de status van je bestelling of wanneer je een artikel retourneert. De klantenservice heeft ook toegang tot eerdere correspondentie. Dit helpt om je van een betere service te kunnen voorzien.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per e-mail

via social media

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Op Www.kimsfashionstore.com zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.